Viễn tưởng Nhiếp ảnh

Reality show Dinh Độc Lập, biểu tượng hiện đại của Sài Gòn

Dinh Độc Lập, được hoàn thành vào năm 1966 bởi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người đoạt giải Prix de Rome. Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đã yêu cầu xây dựng chưa bao giờ sống ở nơi này. Nơi đã trở thành một bảo tàng kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi xe tăng đâm vào cổng.

Được đổi tên thành Dinh Thống Nhất, hiện nay nơi đây là nơi tập trung tất cả các lễ hội,

[…]

Ophelia

Story – Laments from the Royal Harem

This series is inspired from the poem “Laments From the Royal Harem” written in the 18th century, by Nguyễn Gia Thiều.

The poet tells the destiny a woman of the royal harem which
was similar to his own. First a favorite of the king, she had been abandoned,
falling into an oblivion made of misery and bitterness.

As a metaphor but also a goddess, the moon is used to describe the inner sentiment of a fragile beauty.

[…]

Series – Escape

There are many reasons to want to escape.

This full series develops in the form of fictional narratives, a punctual situation where the protagonist will escape for a new life due to historical circumstances, political, economic or purely personal.

The photos incorporate a narration, signs, clues that make it possible to feel the vital necessity of this decision. Its urgency is reinforced by the title of each scene.

In the scene of “Pattern of thoughts”

[…]

Top