Fine art Photos and Prints for sale

Inlen Photo Gallery là không gian thân mật dành riêng cho triển lãm và tranh ảnh nghệ thuật tại Sài Gòn.

Ảnh được giám tuyển trên tinh thần duy mỹ, trước hết về ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm nhiếp ảnh, và sau đó, về sự biểu hiện của nó trên chất liệu vật lí.

Cụ thể, tất cả bản in được thực hiện trên loại giấy mỹ thuật tốt nhất từ Hahnemühle, Canon, Canson hoặc Ilford.

Sở hữu chất lượng lưu trữ tương đương chất lượng tại bảo tàng và được in giới hạn, các bản in của chúng tôi vẫn có thể được sưu tầm với quãng giá phải chăng, kèm theo giấy chứng nhận nguyên bản.