Fine art Photos and Prints for sale

Inlen Photo Gallery là không gian thân mật dành riêng cho triển lãm và tranh ảnh nghệ thuật tại Sài Gòn.

Ảnh được giám tuyển trên tinh thần duy mỹ, trước hết về ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm nhiếp ảnh, và sau đó, về sự biểu hiện của nó trên chất liệu vật lí.

Cụ thể, tất cả bản in được thực hiện trên loại giấy mỹ thuật tốt nhất từ Hahnemühle, Canon, Canson hoặc Ilford.

Sở hữu chất lượng lưu trữ tương đương chất lượng tại bảo tàng và được in giới hạn, các bản in của chúng tôi vẫn có thể được sưu tầm với quãng giá phải chăng, kèm theo giấy chứng nhận nguyên bản.

Best-Sellers / Purchase Guidelines

Showing 1 - 5 of 5 products in this Category

Choosing a photography is difficult and this process is a result of multiple and personal decisions. The key point is to define your profile. - Art Lover : you like to be surprised by the artwork , to find new aesthetics - Vintage Connoisseur : you are attached to historical values, embedded in objects and architecture - Wanderer : you like the photo to move you in a journey through cities and the nature Art is part of your personal character and history. It reflects your own quest. Here are some collected artworks by our clients in Vietnam and worldwide ( France, USA, New Zealand, ..)