ảnh tại thành phố Hué Buy photos - Prints for sale - Saigon, Ho Chi Minh City, HCMC - Vietnam

Năm 1802, Gia Long, Hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn, đặt Huế là thủ đô mới của Việt Nam thống nhất, vì vị trí trung tâm của đất nước.
Thủ đô mới đã được thiết kế theo triết lý phong thủy phương Đông với các điều kiện địa lý đặc biệt của khu vực, bao gồm sông Hương và núi Ngu Bình. Inlen Photo Gallery trình bày các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng tren sự hài hòa và phong thủy của vùng này.

Showing all 14 results